Visie & Doel

Ecologie en economie lijken moeilijk te verzoenen, binnen EnAdviS zijn wij echter van mening dat een duurzame economische groei enkel gefundeerd kan worden door te investeren in ecologie. Wij gaan actief op zoek naar mogelijkheden om deze verzoening succesvol en rendabel te maken en werken hierbij intensief samen met publieke en private partners, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Wij focussen op milieuprojecten met nadruk op afvalpreventie, hergebruik en recyclage en werken volgens de best beschikbare technieken passend in de Cradle-to-Cradle filosofie van materiaalkringlopen.