Diensten

Wij stellen uw dossiers op en werken nauw samen met:

  • Diensten milieuvergunningen
  • Afdelingen milieu-inspectie
  • OVAM-BIM-OWD
  • Kabinet leefmilieu van de Vlaamse en Waalse overheid